| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Probleemid pealkirjade nummerdamisel

Page history last edited by Anu Martinson 13 years ago

1) Miks tuleb tühjale kohale number?

See koht on tühi ainult sinu arvates, mitte aga arvuti arvates. Lülita avalehe menüüst sisse nupp "Kuva kõik", siis näed, mis selle koha peal on. Tõenäoliselt on seal lõigumärk (samasugune, nagu on kujutatud nupul "kuva kõik"), mis on vormindatud laadiga Pealkiri 1 (kui lõigumärgi hiirega ära märgistad, siis näed, et ka nupp Pealkiri 1 lülitub sisse).  Kõige lihtsam oleks soovimatu number lihtsalt kustutada, kuid see ei ole lõplik lahendus, sest number võib tagasi tulla. Probleemi korrektseks lahendamiseks tuleb konkreetsele lõigule määrata laadi Pealkiri 1 asemel normaallaad - selleks tuleb lõigumärk märgistada (piisab muidugi ka hiirekursori asetamisest märgi ette) ning klikkida nupule "Normaallaad". 

 

 

2) Miks tulevad numbrid tiitellehel olevate sõnade ette ja mingi suvalise lõigu ette keset referaati?

Numbrid tulevad ainult nende tekstide ette, millele on määratud pealkirja laad (Pealkiri 1, Pealkiri 2 jne). Numbrist lahti saamiseks tuleb tekstile määrata normaallaad - märgista tekst ning kliki nupule "Normaallaad".

NB! MS Word 2007 normaallaad on vaikimisi fondiga Calibri, suurusega 11 ja ühekordse reavahega. Referaadis teatavasti on vaja fonti Arial või Times New Roman, tähesuurust 12 ning reavahet 1,5. Selleks, et referaadi vormistamine edaspidi lihtsam oleks, muuda normaallaadi selliselt, et tal oleks need omadused olemas. Muutmiseks tuleb teha paremklikk nupul "Normaallaad", valida korraldus "muuda" ning määrata vastavad omadused. Tiitellehele pead pärast seda muidugi uuesti panema õiged joondused ning tähesuuruse 16. Tiitellehe probleemi vältimiseks ära parem teegi tiitellehte enne, kui nummerdus on pandud.

 

 

3) Mul tulid küll numbrid pealkirjade ette, aga need on kõik number ühed.

 

Proovi järgmist:

a) Lülita sisse nupp "Kuva kõik"

b) Kontrolli üle peatükkide lõpus asuvad leheküljepiirid. Leheküljepiir ei tohi olla vahetult teksti järel, vaid tema ees peab olema lõigumärk. Tekita klahviga "Enter" lõigumärk iga leheküljepiiri ette, kus seda pole. Kui sul üldse ei ole leheküljepiire, siis nüüd on viimane aeg need tekitada (klahvikombinatsioon Ctrl Enter), muidugi koos nendele eelnevate lõiguvahetustega (Enter).

c) Määra pealkirjade laadid uuesti - vahel tuleb pealkirjadele lihtsalt meelde tuletada, et nad on pealkirjad.

d) Vajadusel anna ka nummerdamise korraldus uuesti

 

 

4) Number tuli ainult esimese pealkirja ette, teiste ette ei tulnud.

 

Proovi järgmist:

a) Lülita sisse nupp "Kuva kõik"

b) Kontrolli üle peatükkide lõpus asuvad leheküljepiirid. Leheküljepiir ei tohi olla vahetult teksti järel, vaid tema ees peab olema lõigumärk. Tekita klahviga "Enter" lõigumärk iga leheküljepiiri ette, kus seda pole. Kui sul üldse ei ole leheküljepiire, siis nüüd on viimane aeg need tekitada (klahvikombinatsioon Ctrl Enter), muidugi koos nendele eelnevate lõiguvahetustega (Enter).

c) Määra pealkirjade laadid uuesti - vahel tuleb pealkirjadele lihtsalt meelde tuletada, et nad on pealkirjad.

d) Vajadusel anna ka nummerdamise korraldus uuesti

 

5) Kui ma numbrid ja punktid ära panin, siis läks kogu tekst suureks nagu pealkiri.

a) Lülita sisse nupp "Kuva kõik"

b) Kontrolli, kas iga pealkirja järel on klahviga Enter tekitatud lõigumärk. Kui seda pole, siis arvuti arvab, et see kõik ongi pealkiri. Tekita vajalikud tühjad read iga pealkirja järele.

c) Kontrolli üle peatükkide lõpus asuvad leheküljepiirid. Leheküljepiir ei tohi olla vahetult teksti järel, vaid tema ees peab olema lõigumärk. Tekita klahviga "Enter" lõigumärk iga leheküljepiiri ette, kus seda pole. Kui sul üldse ei ole leheküljepiire, siis nüüd on viimane aeg need tekitada (klahvikombinatsioon Ctrl Enter), muidugi koos nendele eelnevate lõiguvahetustega (Enter).

d) Määra tavatekstile normaallaad ning pealkirjale pealkirjalaad.

c) Vajadusel anna nummerdamise korraldus uuesti.

 

6) Ma ei saa nendest õpetustest mitte midagi aru, ma ei saa ikka oma numbreid õigeks.

Trüki peatükkide numbrid käsitsi.

NB! Ära unusta trükkimast numbri järele punkti ja punkti järele tühikut!

 

 

Sisukorra lehele

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.